Category: Security

Hassas bilgilerin işaretlenmesi, işlenmesi, saklanması ve yok edilmesi (Marking, Handling, Storing and Destroying of Sensitive Information)

Fiziksel varlıkların etiketlenmesi kadar, sistem üzerinde bulunan bilgilerin işaret ve etiketlenmesi de büyük önem taşımaktadır. Bilgisayar ile işletilen bilgilerin, gelecekte bunu zorunlu hale gelmesi konusunda çalışmalar gerçekleştirilmektedir(bkz. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu).